Privacy- en Cookiebeleid

28 mei 2018

Home Facility Holster (hierna: Home Facility), statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6533 WX) Nijmegen aan de Tuinstraat 15, stelt een Platform ter beschikking om een Dienstverlener en een Klant aan elkaar te koppelen.

Als u gebruik wenst te maken van de diensten van Home Facility of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Voor Home Facility is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Home Facility houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe we dit doen.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een Dienstverlener en een Klant. Home Facility verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u contact heeft gehad met Home Facility.

Wanneer u als Dienstverlener een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Home Facility en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van u als klant worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om u met een Dienstverlener in contact te brengen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Home Facility worden gebruikt om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

[AANVULLEN DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING]

VERZAMELDE GEGEVENS

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, waaronder personalia en financiële gegevens, kan Home Facility aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Home Facility. Dit gaat bijvoorbeeld om:

  • Apparaat gegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst;
  • gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst;
  • locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt;

OPSLAG GEGEVENS EN DERDEN

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Uw persoonsgegevens zijn bij Home Facility in goede handen.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Home Facility. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Home Facility. De persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek bij Home Facility indienen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@homefacility.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Home Facility zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT

Home Facility behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Neem daarom regelmatig de privacy statement door voor het privacy beleid van Home Facility

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen de Home Facility via het e-mailadres info@Home Facility.

COOKIES OP WWW.HOMEFACILITY.NL

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

WAT ZIJN COOKIES?

Bij het gebruik van Homefacility.nl kan door Homefacility.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van www.Homefacility.nl worden verzameld, Bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van de pagina’s van een website wordt opgeslagen door uw browser op de harde schijf van uw computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Lees hier meer

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons cookiebeleid kunt u contact opnemen de Homefacility.nl via het e-mailadres info@homefacility.nl.

Wijziging Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.