Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Home Facility Holster met betrekking tot de website www.homefacility.nl op het volgende:

De website/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Home Facility Holster. Het is niet toegestaan om de website/nieuwsbrief of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Facility Holster.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Home Facility Holster besteedt aan de samenstelling van de website/nieuwsbrief, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de website/in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Home Facility Holster behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Home Facility Holster niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde (hyper)links op de website/in de nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van Home Facility Holster, die geen eigendom zijn van Home Facility Holster, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men de website. Hoewel Home Facility Holster uiterst selectief is wat betreft de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Home Facility Holster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van homefacility.nl.

E-mail disclaimer (NL):

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Het gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n), en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn om kennis te nemen van deze informatie, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.